Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum er et veldig interessant museum hvis du er interessert i Norsk kultur, historie og norske tradisjoner. Her kan du bli kjent med hvordan norske barn har blitt oppdratt gjennom historien (både i typisk Norsk kultur og i den samiske kulturen), du kan se en modell av stavkirken på Gol og alt dette kan gjøres på et enormt stort innendørs og utendørs område.

Får jul arrangeres det vanligvis et flott julemarked på territoriet til Norsk Folkemusem.

Norsk Folkemuseum
Museumsveien 10, 0287 Oslo

Bilder fra Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum