Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum i Oslo, bedre kjent som Norsk Folkemuseum, er et veldig interessant sted hvis du er interessert i norsk kultur, historie og tradisjoner. Her kan du bli kjent med hvordan norske barn har blitt oppdratt gjennom historien (både i den typiske norske kulturen og i den samiske kulturen), du kan se en modell av stavkirken fra Gol og alt dette kan gjøres på et gigantisk innendørs og utendørs område.

Før jul er det vanligvis en form for julemarked i Kulturhistorisk museum.

Kulturhistorisk museum, Oslo

Museumsveien 10, 0287 Oslo

Kulturhistoriske bilder